ภารกิจผู้บังคับบัญชา

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.ร่วมส่ง พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 49
พล.ต.ต.เอกกฤต วิริยะภาพ ผบก.อก.ภ.๙ ประชุมซักซ้อมเกี่ยวกับระบบ PRS เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 46
พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู รอง ผบช.ภ.๙ เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองคุณสมบัติฯ หลักสูตร ผกก. รุ่นที่ ๑๔๕-๑๔๗ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 52
พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบช.ภ.๙ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนและอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายและบริหาร จชต. เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 36
พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ รอง ผบช.ภ.๙ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนางานจราจร ตร. เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 41
พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.กกล.ตร.จชต. ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 44
พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 ตรวจเยี่ยม มว.ฉก.นปพ.ปัตตานี (หนุน 5) วัดเลียบ อ.สายบุรี จว.ปัตตานี เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 50
พล.ต.ต.เอกกฤต วิริยะภาพ ผบก.อก.ภ.๙ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนางานจราจร ตร. เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 41
พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู รอง ผบช.ภ.๙ ประชุมซักซ้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตร. เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 52
พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ รอง ผบช.ภ.๙ เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 40
พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 ตรวจเยี่ยม มว.ฉก.นปพ.ปัตตานี41 (ปะนาเระ) อ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 20
พล.ต.ต.วัลลพ จำนงค์อาษา รอง ผบช.ภ.๙ เป็นประธานพิธีเปิดและร่วมสังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 19
พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน ประชุมพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับแก้ไขประกาศกระทรวงยุติธรรมฯ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 18
พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู รอง ผบช.ภ.๙ ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบความรู้ฯ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 19
พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน ตรวจเยี่ยม มว.ฉก.นปพ.ยล.หนุน 2 (ทุ่งยอ) เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 20

หน้าที่ 1 จาก 66

ติดต่อ

เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร. 074200666 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_ppr9@police.go.th

TAMBOL CHALUNG AMPHOE HADYAI CHANGWAT SONGKHLA 90110

Facebook  Youtube

Open