ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

เผยแพร่เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2560
เขียนโดย ตำรวจภูธรภาค 9 ฮิต: 96753

 

 
  
ronnasin260662
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ
ผบช.ภ.๙
     
 พล.ต.ต.ทรงเกยรต2 resize    pot0762 resize    650812
พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล
รอง ผบช.ภ.๙
 
พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ
รอง ผบช.ภ.๙
 
พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล
รอง ผบช.ภ.๙
         
 05    06 พล.ต.ต.โชต ชยชมภเตมยศ1    S 48726075
พล.ต.ต.ชอบ คิสาลัง
รอง ผบช.ภ.๙
 
พล.ต.ต.โชติ ชัยชมภู
รอง ผบช.ภ.๙
 
พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ
รอง ผบช.ภ.๙
         
     S 48726077    
   
พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี
รอง ผบช.ภ.๙
   

 

Attachments:
Download this file (1024954.jpg)พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล[ปรับปรุง 6 ต.ค.61]113 kB
Download this file (650812.jpg)พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล[ปรับปรุง 20 ส.ค.62]39 kB
Download this file (750823.jpg)พล.ต.ต.โชติ ชัยชมภู[ปรับปรุง 2 พ.ย.61]24 kB
Download this file (S__10403930.jpg)พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ[ปรับปรุง 5 ต.ค.61]187 kB
Download this file (S__22683652.jpg)พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ[ปรับปรุง 4 ต.ค.61]278 kB
Download this file (ชอบ.jpg)พล.ต.ต.ชอบ คิสาลัง[ปรับปรุง 31 ต.ค.61]956 kB
Open