กฎหมายที่น่าสนใจ

พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒

เผยแพร่เมื่อ: 27 สิงหาคม 2562
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 1238
Attachments:
Download this file (T_0191.PDF)T_0191.PDF[พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒]170 kB
Open