กฎหมายที่น่าสนใจ

การกําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

เผยแพร่เมื่อ: 17 มีนาคม 2561
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 1077
Attachments:
Download this file (32.PDF)32.PDF[การกําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ของส่วนราชการ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2560]124 kB
Open