สมาคมแม่บ้านตำรวจ ภ.๙

คุณจิตรา ภู่สาระ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจ และคณะแม่บ้านตำรวจในสังกัด ร่วมงานเลี้ยงแม่บ้านตำรวจ

เผยแพร่เมื่อ: 17 กันยายน 2562
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 954

(๑๗ ก.ย.๖๒) คุณจิตรา ภู่สาระ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจ และคณะแม่บ้านตำรวจในสังกัด ร่วมงานเลี้ยงแม่บ้านตำรวจที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สโมสรตำรวจ โดยมี ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธาน

Open