สมาคมแม่บ้านตำรวจ ภ.๙

คุณจิตรา ภู่สาระ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ ร่วมงานเพื่อนพึ่ง (ภา) ในส่วนของร้านสมาคมแม่บ้านตำรวจ

เผยแพร่เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2562
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 841

๗ ก.ค. ๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. คุณจิตรา ภู่สาระ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ พร้อมด้วยคุณสว่างจิตต์ สวยสุวรรณ รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ คุณภนิดา ชูสังกิจ ประธานขมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส คุณบุญศรี ทองเหลือง ประธานขมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง และคุณพิมพ์นนท์ พยุงธรรม ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจกองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค ๙ ร่วมงานเพื่อนพึ่ง (ภา) ในส่วนของร้านสมาคมแม่บ้านตำรวจ โดยร่วมกับแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๘ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ

Open