สมาคมแม่บ้านตำรวจ ภ.๙

คุณจิตรา ภู่สาระ ประธาน ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ ร่วมโครงการ “เพ้นท์ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน”

เผยแพร่เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2562
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 773

(๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. คุณจิตรา ภู่สาระ ประธาน ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร ภาค ๙ คุณสว่างจิตต์ สวยสุวรรณ รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ คุณพัชนีบูลย์ วิริยะกุล รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ คุณจรรยาลักษณ์ ปราบพุฒซา รองประธานขมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ คุณณัชชา นิติเตชโสภณ รักษาการประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ร่วมกับคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี และบุตรของข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมโครงการ “เพ้นท์ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี โดยมี พลตำรวจตรี ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บังตับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Open