สมาคมแม่บ้านตำรวจ ภ.๙

คุณจิตรา ภู่สาระ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ: 23 ธันวาคม 2563
เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 ฮิต: 1889

๒๓ ธันวาคม ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ -๑๒.๐๐ น. คุณจิตรา ภู่สาระ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ คุณสว่างจิตต์ สวยสุวรรณ รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ และคุณวิรงรอง อิ่มอาบ รองประธานแม่บ้านตำรวจ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๙ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ณ สโมสรตำรวจ โดยมีคุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธาน

.

Open