สมาคมแม่บ้านตำรวจ ภ.๙

คุณจิตรา ภู่สาระ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี

เผยแพร่เมื่อ: 28 ตุลาคม 2563
เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 ฮิต: 2180

๒๘ ต.ค.๖๓ คุณจิตรา ภู่สาระ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ พร้อมด้วยประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ สโมสรตำรวจ โดยมีคุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธาน

.

Open