สมาคมแม่บ้านตำรวจ ภ.๙

คุณภนิดา ชูสังกิจ รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 9 ร่วมเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เผยแพร่เมื่อ: 23 กันยายน 2563
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 137

คุณภนิดา ชูสังกิจ รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 9 และคณะแม่บ้านตำรวจภ.จว.นราธิวาส ร่วมเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามเฮลิปคอปเตอร์พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จว.นราธิวาส

Open