สมาคมแม่บ้านตำรวจ ภ.๙

คุณจิตรา ภู่สาระ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ ร่วมปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

เผยแพร่เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2563
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 32
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คุณจิตรา ภู่สาระ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ คุณสว่างจิตต์ สวยสุวรรณ รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ คุณสมพิศ มีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดยะลา คุณพิมพ์นนท์ พยุงธรรม ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี คุณประพิมพ์พร ปัญญามัง รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง และคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ร่วมปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ดังนี้ ๑. การศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามรอยพ่อ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อ ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๒. การศึกษาการใช้สมุนไพร ณ บจก.บวรเวชสมุนไพร พัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๓. การเยี่ยมบุตรของร้อยตำรวจตรี ปราโมทย์ เตมะศิริ ณ บ้านลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๔. การเยี่ยมสิบตำรวจเอก เกียรติศักดิ์ บัวมา ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อปี ๒๕๕๗ ณ บ้านตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
Open