สมาคมแม่บ้านตำรวจ ภ.๙

คุณจิตรา ภู่สาระ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ เยี่ยมชมแปลงผักสวนครัวตามโครงการผักสวนครัวปลอดสารพิษ

เผยแพร่เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2563
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 326

(๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๑.๐๐ น. คุณจิตรา ภู่สาระ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙, คุณสว่างจิตต์ สวยสุวรรณ รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙, คุณพัชนีบูลย์ วิริยะกุล รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙, คุณวราลี ทับเคลียว ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๙, คุณกมลวรรณ วิปุลากร ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา, คุณพรทิพย์ จันทร์ศิริ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสตูล, คุณสมพิศ มีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดยะลา, คุณพิมพ์นนท์ พยุงธรรม ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี, คุณหัสสน๊ะ บูสะมัญ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส, คุณประพิมพร ปัญญามัง รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง พลตำรวจตรี ทิวธวัช นครศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา และข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ร่วมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้ ๑. แจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน ๒๐๐ ชุด ตามโครงการ “แม่บ้านตำรวจรวมน้ำใจสู้ภัย โควิด-19” ของ ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ และคุณจิตรา ภู่สาระ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙. ณ ศาลาประชาคมอำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จรงหวัดสงขลา ๒. ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคในตู้ปันสุข ของสถานีตำรวจภูธรคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ๓. มอบไข่ไก่ให้ตัวแทนประชาชนที่ถูกผลกระทบจาก COVID-19 ณ สถานีตำรวจภูธรคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ๔. ร่วมติดตามและเยี่ยมชมแปลงผักสวนครัวตามโครงการผักสวนครัวปลอดสารพิษ ณ สถานีตำรวจภูธรคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

Open