ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙ เฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ

เผยแพร่เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2563
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 308

12 ก.พ. 63 เวลา 16.00 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙ เฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เนื่องในวโรกาส เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อ “พระโพธิสัตว์กวนอิม” (ปางมหากรุณาธารณี) สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเจริญพระชันษาครบ 3 รอบ 36 ปี 5 พฤษภาคม 2563 โดยท่านหญิงหม่อมเจ้าประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ และคณะผู้บริหารมูลนิธิมหากรุณาธรรมสถาน ประชาชนชาวจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมใจกันจัดสร้าง "พระโพธิสัตว์กวนอิม (ปางมหากรุณาธารณี" ขนาดหน้าตัก 36 นิ้ว เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ด้วยสำนึกในพระคุณูปการอันทรงคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์และเพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ ณ มูลนิธิมหากรุณาธรรมสถาน ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

Open