ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช ภ.9 ตรวจเยี่ยมจุดเฝ้ารับเสด็จ

เผยแพร่เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2563
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 241

(05/02/63) เวลา 11.50 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 /รอง ผอ.กอ.รมน.ภ.4 สน. ตรวจเยี่ยมจุดเฝ้ารับเสด็จ จว.ปัตตานี

Open