ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ

เผยแพร่เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2563
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 315

(02/02/63) เวลา 17.45 น. พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ เเม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.กอ.รมน.ภ.4 สน.,พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 /รอง ผอ.กอ.รมน.ภ.4 สน.,พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผบก.ภ.จว.นราธิวาส เเละข้าราชการจากหน่วยอื่นในพื้นที่ จชต. ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส ระหว่างวัน ท่ี 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส อ.เมือง จว.นราธิวาส

Open