ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙ เป็นประธานการประชุมบริหาร ตำรวจภูธรภาค ๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เผยแพร่เมื่อ: 29 มกราคม 2563
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 156
๒๙ ม.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙/ผบ.ศปก.ตร.สน.เป็นประธานการประชุมบริหาร ตำรวจภูธรภาค ๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ชอบ คิสาลัง รอง ผบช.ภ.๙/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ต.โชติ ชัยชมภู รอง ผบช.ภ.๙/ พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผบช.ภ.๙/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.๙/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์ รอง จตร.(สบ ๗)/ปฏิบัติราชการ ภ.๙ พร้อม ผบก.ในสังกัด ภ.๙ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง หัวหน้าส่วนศูนย์งานต่างๆ ในสังกัด และหัวหน้าหน่วยปฎิบัติงานในพื้นที่ ภ.๙ เข้าร่วมประชุม โดยหลังการประชุม พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙/ผบ.ศปก.ตร.สน. ได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฎิบัติหน้าที่ดีเด่น ณ ห้องประชุมสมิหลา ภ.๙
Open