ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ จตร. ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เผยแพร่เมื่อ: 08 มกราคม 2563
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 4064

๘ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๑๕ น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ จตร. และคณะ กต.9 จต. เดินทางมาประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่ หน.หน่วยต่างๆ ในพื้นที่ ภ.๙ โดยมี พล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์ รอง จตร.รักษาราชการแทน รอง ผบช.ภ.๙ พ.ต.อ.หญิง ทิวา เพชรขัน รอง ผบก.อก.ภ.๙ พ.ต.อ.ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย รอง ผบก.อก.ภ.๙ พร้อมรอง ผบก.ในสังกัด ภ.๙ (รับผิดชอบงานจเรตำรวจ) หน.สภ.ในสังกัด ภ.๙ และ หน.หน่วยต่างๆ ในพื้นที่ ภ.๙ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมิหลา ภ.๙

Open