ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 ตรวจสอบความพร้อมการดูแลความปลอดภัยของท่าอากาศยานนานาชาติเบตง

เผยแพร่เมื่อ: 01 มกราคม 2563
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 170

1 ม.ค.63  เวลา 16.20 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 /รอง ผอ.กอ.รมน.ภ.4 สน. ตรวจสอบความพร้อมการดูแลความปลอดภัยของท่าอากาศยานนานาชาติเบตงที่จะเปิดให้บริการเเก่ประชาชนในห้วงเดือน มิ.ย.63 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง อ.เบตง จว.ยะลา

Open