ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.นุกูล ไกรทอง ผบก.ภ.จว.ตรัง ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ เฝ้ารับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เผยแพร่เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2562
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 654

๓๐ ก.ค.๖๒ เวลา ๒๒.๑๐ น. พล.ต.ต.นุกูล ไกรทอง ผบก.ภ.จว.ตรัง คุณสว่างจิตต์ สวยสุวรรณ รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ คุณรัชนีวรรณ กุลสิรวิชย์ รักษาการประธานชมรมแม่บ้าน ภ.จว.ตรัง เฝ้ารับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมืองตรัง จว.ตรัง ณ ท่าอากาศยานตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

Open