ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙ เป็นประธานพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการตำรวจ

เผยแพร่เมื่อ: 10 เมษายน 2562
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 656

๑๐ เม.ย.๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙ เป็นประธานพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่มีอายุ ๕๓ ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล เป็นชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.สุภธัช คำดี รอง ผบช.น./ปฏิบัติราชการ ภ.๙ พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ชอบ คิสาลัง รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ชูชาติ น้อยคนดี รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.จิระวัฒน์ พยุงธรรม ผบก.อก.ภ.๙ พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา พล.ต.ต.อาคม สายสมัย ผบก.ศฝร.ภ.๙ ผู้แทน.ภ.จว.ในสังกัด ภ.๙ บก.อก.ภ.๙ บก.สส.ภ.๙ บก.สส.จชต. เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องแกรนด์ คอนแวนชั่น ฮออล์ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า หาดใหญ่ จว. สงขลา

 

 

 

 

Open