ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผบช.ภ.๙ ร่วมพิธีอัญเชิญปืนใหญ่จำลองประดิษฐานบนฐานวาง ประจำ ภ.๙

เผยแพร่เมื่อ: 21 มิถุนายน 2565
เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 ฮิต: 886

๒๐ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๐.๐๙ น. พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผบชภ.๙ พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.วัลลพ จำนงค์อาษา รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ นิตยวิมล ผบก.กค.ภ.๙ พล.ต.ต.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา ผบก.ศพฐ.๙ พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ จันทรอาภา รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา พ.ต.อ.ชัยยศ วรักษ์จุนเกียรติ รอง ผบก.อก.ภ.๙ พ.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ จันทรอาภา รอง ผบก.อก.ภ.๙ พร้อมข้าราชการตำรวจ ภ.๙ (ส่วนกลาง) และอดีตผู้บังคับบัญชา ร่วมพิธีอัญเชิญปืนใหญ่จำลองประดิษฐานบนฐานวาง ประจำ ภ.๙ ณ บริเวณลานหน้าอาคารที่ทำการ ภ.๙

Open