ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.๙ กำกับดูแล ควบคุมการปฎิบัติ การทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวน

เผยแพร่เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2565
เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 ฮิต: 539

๒๗ ก.พ.๖๕ เวลา ๐๗ – ๑๖.๓๐ น. พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด ผบก.อก.ภ.๙ พ.ต.อ.ชัยยศ วรักษ์จุนเกียรติ รอง ผบก.อก.ภ.๙ ร่วมกำกับดูแล ควบคุมการปฎิบัติ การทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวน และการทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (หน่วยทดสอบตำรวจภูธรภาค ๙) (ทดสอบประสบการณ์งานสอบสวน) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวน และการทดสอบความรู้แทนประสบการณ์งานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ทดสอบเข้าสู่หัวหน้าสถานีตำรวจ) หน่วยทดสอบตำรวจภูธรภาค ๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สนามสอบโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา

Open