ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผบช.ภ.๙ ร่วมประชุมมอบนโยบาย ตร. ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านระบบ video conference

เผยแพร่เมื่อ: 03 ตุลาคม 2564
เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 ฮิต: 475

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย ตร. ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านระบบ video conference โดยมี พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผบช.ภ.๙ เข้าร่วมประชุม ณ ศปก.ตร. - พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผบช.ภ.๙/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.วัลลพ จำนงค์อาษา รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด ผบก.อก.ภ.๙ พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ นิตยวิมล ผบก.กค.ภ.๙ พร้อม ผกก./ผู้แทน ฝอ.๑ – ๖ บก.อก.ภ.๙ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ภ.๙ ชั้น ๓ อาคาร ภ.๙

Open