ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 เป็นประธาน พิธีเปิดป้ายศูนย์กีฬารณศิลป์

เผยแพร่เมื่อ: 25 กันยายน 2564
เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 ฮิต: 243

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธาน พิธีเปิดป้ายศูนย์กีฬารณศิลป์ โดยมี พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด ผบก.อก.ภ.9/หน.อกส.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ต.อาคม สายสมัย ผบก.ศฝร.ภ.9 พล.ต.ต.ณฐพล สามเสน ผบก.ศพฐ.10 พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผบก.สส.จชต. พร้อมหัวหน้าส่วน ศูนย์ งาน เข้าร่วมพิธี ณ ป้ายศูนย์กีฬารณศิลป์ สนามกีฬา ศปก.ตร.สน. อ.เมืองยะลา จว.ยะลา

Open