ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 ร่วมกระทำพิธีปลุกเสกพระประจำตำรวจภูธรภาค 9

เผยแพร่เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2564
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 156

15 ก.พ.64 เวลา 16.00 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 /รอง ผอ.กอ.รมน.ภ.4 สน.,พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จตร.,พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล รอง ผบช.ภ.9,พล.ต.ต.กฤษฎา เเก้วจันดี รอง ผบช.ภ.9,พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.สงขลา,พล.ต.ต.วรา เวชชาภินันท์ ผบก.ภ.จว.พัทลุง,พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี,พล.ต.ต.สันทัต วินสน ผบก.ภ.จว.ตรัง,พล.ต.ต.อรุษ เเสงจันทร์ ผบก.ภ.จว.สตูล,พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.สส.ภ.9,พล.ต.ต.อาคม สายสมัย ผบก.ศฝร.ภ.9 ร่วมกระทำพิธีปลุกเสกพระประจำตำรวจภูธรภาค 9 โดย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการปลุกเสก ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กทม.

Open