ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. แถลงข่าวผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการสยบอันดามัน

เผยแพร่เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2564
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 189

๕ ก.พ.๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(ปป.) พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์​ แม่ทัพภาค ๔ นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร นายพงศธร ธรรมชาติ ผอ.สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค ๙ พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙/ผอ.ศอ.ปส.ภ.๙ พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบช.ภ.๘ พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบช.ภ.๙/รอง ผอ.ศอ.ปส.ภ.๙ พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่ายรอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด ผบก.อก.ภ.๙ พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.สส.ภ.๙ พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ นิตยวิมล ผบก.กค.ภ.๙ ผบก./ผู้แทน ภ.จว.ในสังกัด ภ.๙ บก.ตชด.ภาค ๔ ศพฐ.๙ บก.ทท.๓ พร้อมหน่วยที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจภูธรภาค ๙ (ส่วนกลาง) ให้กำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ พร้อมมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน หลังจากนั้นได้ร่วมแถลงข่าว ผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการสยบอันดามันในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๘ และ ตำรวจภูธรภาค ๙ ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ รวมทรัพย์สินที่ยึดไว้ตรวจสอบเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ดังนี้ อสังหาริมทรัพย์ที่ถือดรองทั้งสิ้น จำนวน ๙๑ รายการ มูลค่าประมาณ ๑๕๐ ล้านบาท ยานพาหนะที่ครอบครองทั้งสิ้น จำนวน ๑๕ รายการ มูลค่าประมาณ ๑๘ ล้านบาท รวมทรัพย์สินที่ดำเนินการตรวจสอบ มูลค่าประมาณ ๑๖๘ ล้านบาท ณ ตำรวจภูธรภาค ๙ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

Open