ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด ผบก.อก.ภ.9 มอบของขวัญของรางวัลสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ: 14 มกราคม 2564
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 189

14 ม.ค.64 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด ผบก.อก.ภ.9/หน.อกส.ศปก.ตร.สน. พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ ทองสองสี หน.งาน กร.ศปก.ตร.สน. พร้อมเจ้าหน้าที่ งาน กร.ศปก.ตร.สน. มอบของขวัญของรางวัลสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ให้กับโรงเรียนบ้านโต๊ะพราน ต.ท่าธง อ.รามัน จว.ยะลา และโรงเรียนบ้านนาเตย ต.โกตาบารู อ.รามัน จว.ยะลา ณ ศปก.ตร.สน. อ.เมือง จว.ยะลา

Open