ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙ ทำพิธีเททองหล่อ "พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล"

เผยแพร่เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2563
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 380

วันที่ ๒๙ พ.ย.๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙ (ประธานฝ่ายฆราวาส) สมเด็จพระมหารัชมงคลมุณี (ธงชัย ธม.มธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร (ประธานฝ่ายสงฆ์) กระทำพิธี เททองหล่อ”พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล” โดยมี พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จตร. พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด ผบก.อก.ภ.๙ ​พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.สส.ภ.๙ พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ นิตยวิมล ผบก.กค.ภ.๙ คุณจิตรา ภู่สาระ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ พร้อมคณะฯ ผบก./รอง ผบก. ผกก.,หน.สภ.ในสังกัด ภ.๙ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.ภ.๙ บก.กค.ภ.๙ ปพ.บก.สส.ภ.๙ เข้าร่วมในพิธี ณ ตำรวจภูธรภาค ๙ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

Open