ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด ผบก.อก.ภ.๙ เข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานการผลิตยางแท่งSTR ของบริษัท ไทยฮั่วยางพารา

เผยแพร่เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2563
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 176

๒๓ พ.ย.๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด ผบก.อก.ภ.๙ พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ นิตยวิมล ผบก.กค.ภ.๙ พ.ต.อ.หญิง ทิวา เพชรขัน รอง ผบก.อก.ภ.๙ พ.ต.อ.ดอย วงค์พุ่ม รอง ผบก.อก.ภ.๙ เข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานการผลิตยางแท่งSTR ของบริษัท ไทยฮั่วยางพารา จำกัต (มหาชน) สาขาฉลุง เพื่อความเข้าใจในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อจะได้ร่วมพิจารณาลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับทางบริษัทต่อไป

Open