ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.สงขลา/ผู้แทน ผบช.ภ.๙ ร่วมพิธีเนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

เผยแพร่เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2563
เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 ฮิต: 506

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น.พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.สงขลา/ผู้แทน ผบช.ภ.๙ พร้อมด้วย ตัวแทนข้าราชการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธร ภ.๙ ตัวแทนข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สงขลา(ส่วนกลาง) และส่วนราชการในจังหวัดสงขลา ทุกภาคส่วน ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีฯ

Open