ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค 4) ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ข้าราชการตำรวจ

เผยแพร่เมื่อ: 19 สิงหาคม 2563
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 232

19 ส.ค.63 พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค 4) พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบ.ศปก.ตร.สน./รอง ผบช.ภ.9 ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ข้าราชการตำรวจ

Open