ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 ทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เผยแพร่เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2563
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 67

(28/07/63) เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 /รอง ผอ.กอ.รมน.ภ.4 สน.(ประธาน),พล.ต.ท.โชติ ชัยชมภู ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ ช่วยราชการตำรวจภูธรภาค 9,พล.ต.ท.ชอบ คิสาลัง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ ช่วยราชการตำรวจภูธรภาค 9 ,พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบช.ภ.9,พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล รอง ผบช.ภ.9,พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.9,พล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์ รอง จตร.รักษาราชการแทน รอง ผบช.ภ.9,พล.ต.ต.ศุภวัฒน์ ทับเคลียว ผบก.สส.ภ.9 พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด ผบก.อก.ภ.๙ พร้อม จนท.ที่เกี่ยวข้องกระทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเเละพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเเละพลังของเเผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.63 ณ ห้องประชุมสมิหลา ภ.9 อ.เมือง จว.สงขลา

Open