ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางถนนบ้านฉลุง

เผยแพร่เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2563
เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 ฮิต: 1349

24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 /รอง ผอ.กอ.รมน.ภ.4 สน.(ประธาน), พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล รอง ผบช.ภ.9, พล.ต.ต.ดำรัส สิริยะกุล รอง ผบช.ภ.9, พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผบช.ภ.9,พล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์ รอง จตร.รักษาราชการแทน รอง ผบช.ภ.9,พล.ต.ต.ศุภวัฒน์ ทับเคลียว ผบก.สส.ภ.9 พร้อม จนท.ที่เกี่ยวข้อง กระทำพิธีเปิดเเละร่วม “กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์บริเวณเส้นทาง ถนนบ้านฉลุง – บ้านนาแสน” ม.1 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ กศน.บ้านฉลุง ม.1 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

Open