ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรฯ

เผยแพร่เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2563
เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 ฮิต: 381

(27/05/63) เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 /รอง ผอ.กอ.รมน.ภ.4 สน.,นางจิตรา ภู่สาระ ประธานชมรมเเม่ตำรวจภาค 9,พล.ต.ท.โชติ ชัยชมภู ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วยราชการ ตำรวจภูธรภาค 9,พล.ต.ท.ชอบ คิสาลัง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วยราชการ ตำรวจภูธรภาค 9,พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบช.ภ.9,พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผบช.ภ.9,พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.9,พล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์ จเรตำรวจ(สบ.7)ช่วยราชการตำรวจภูธรภาค 9,พล.ต.ต.อาคม สายสมัย ผบก.ศฝร.ภ.9,พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.ภ.จว.สงขลา,พล.ต.ต.ศุภวัฒน์ ทับเคลียว ผบก.สส.ภ.9, ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

Open