ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์ รอง จตร.(สบ ๗)/ปฏิบัติราชการ ภ.๙ ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ณ สภ.บางแก้ว

เผยแพร่เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2563
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 425

๒๘ พ.ค.๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. พล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์ รอง จตร.(สบ ๗)/ปฏิบัติราชการ ภ.๙ พ.ต.อ.สุชาติ สอิด รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง พร้อมคณะจิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาข้าราชการตำรวจ ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ณ สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง พบ พ.ต.อ.สุเชษฐ์ แก้วขาว ผกก.สภ.บางแก้ว พร้อมข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับ พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญและได้ไปตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-๑๙ บ้านครองชีพ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จว.พัทลุง และได้ให้โอวาทในเรื่องจิตอาสาทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายรักดูแลประชาชนให้สมกับเป็นข้าราชการของพระเจ้าแผ่นดินให้รู้รักสามัคคีมีวินัยจริงใจต่อกันมีความซื่อสัตย์มั่นคงด้วยคุณธรรมให้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารหน่วยและดำเนินชีวิตและได้มอบนโยบายของ ผบ.ตร.,ผบช.ภ.๙ให้นำไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด ณ สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง

Open