ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผบช. ภ.9 ตรวจเยี่ยม สภ.

เผยแพร่เมื่อ: 18 เมษายน 2563
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 125

พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผบช. ภ.9/ รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. ตรวจเยี่ยม สภ. พร้อมมอบนโยบาย/แนวทางปฏิบัติ เน้นย้ำการให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพนอบน้อม เป็นกันเอง และให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ให้มีการป้องกันจากเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งสอบถามความเป็นอยู่และปัญหาข้อขัดข้องของกำลังพล เพื่อนำไปแก้ไข/ปรับปรุง ให้ดีขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ จนท.ตร.ตามนโยบายของ ผบ.ตร.และผบช.ภ.9 ต่อไป

Open