ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผบช. ภ.9 ตรวจเยี่ยม สภ.

เผยแพร่เมื่อ: 09 เมษายน 2563
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 174

9 เม.ย. 63 พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผบช. ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.ตรวจเยี่ยม สภ. ต่างๆ พร้อมมอบนโยบาย/แนวทางปฏิบัติ เน้นย้ำการให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพนอบน้อม เป็นกันเอง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรตำรวจ พร้อมทั้งสอบถามความเป็นอยู่และปัญหาข้อขัดข้องของกำลังพล เพื่อนำไปแก้ไข/ปรับปรุง ให้ดีขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ จนท.ตร.ตามนโยบายของ ผบ.ตร.และผบช.ภ.9 ต่อไป

Open