ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 มอบสิ่งของอุป กรณ์เเด่บุคลากรทางการเเพทย์

เผยแพร่เมื่อ: 08 เมษายน 2563
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 108

8 เม.ย.63 พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.กอ.รมน.ภ.4 สน.,พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 /รอง ผอ.กอ.รมน.ภ.4 สน.,นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.ปัตตานี,พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.9,พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.,พล.ต.ต.จิระวัฒน์ พยุงธรรม ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ,พร้อม จนท. ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกระทำพิธีให้กำลังใจเเละมอบสิ่งของอุปกรณ์เเด่บุคลากรทางการเเพทย์"ธารนำ้ใจเเด่นักรบชุดกาวน์" ณ รพ.ปัตตานี อ.เมือง จว.ปัตตานี

Open