ภารกิจผู้บังคับบัญชา

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
พล.ต.ท.โชติ ชัยชมภู ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ ภ.๙ ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กองกิจการในพระองค์ฯ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 223
พล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์ รอง จตร. (สบ ๗)/ปฏิบัติราชการ ภ.๙ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 294
พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบช.ภ.9 เข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 291
พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค 4) ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ข้าราชการตำรวจ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 857
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 ร่วมส่งคณะ พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผช.ผบ.ตร. เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 350
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 เยี่ยมให้กำลังใจ จนท.ตำรวจ/ทหาร เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 311
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 ประชุมบริหาร ภ.9 เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 353
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 ให้การต้อนรับคณะ นางชญากุญช์ เพชรทองภูนพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 236
พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล รอง ผบช.ภ.๙ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 297
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 200
พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.9 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 254
พล.ต.ท.โชติ ชัยชมภู ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ ภ.๙ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค ๙ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 597
พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผบช.ภ.9 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2563 เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 318
พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบช.ภ.๙ เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 167
พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด ผบก.อก.ภ.๙ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบการประกวดการฝึก เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 392
Open