ภารกิจผู้บังคับบัญชา

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙ ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 182
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 เฝ้าส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 145
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 173
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 ตรวจเยี่ยม กอ.ปภ.99 สน. เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 162
พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบช.ภ.๙ เป็นประธานการประชุมเปิด/แถลงแผน กอ.ปภ.๙๙ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 127
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 ร่วมเเถลงผลการปฎิบัติงานรอบ 2 ปี ในการเเก้ไขปัญหา จังหวัดชายเเดนภาคใต้ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 135
พ.ต.อ.ดอย วงค์พุ่ม รอง ผบก.อก.ภ.๙ ร่วมตรวจติดตามขับเคลื่อนให้คำแนะนำการทำกิจกรรมจิตอาสา ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-๑๙ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 141
พ.ต.อ.ดอย วงค์พุ่ม รอง ผบก.อก.ภ.๙ ร่วมตรวจติดตามขับเคลื่อนให้คำแนะนำการทำกิจกรรมจิตอาสา เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 463
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 258
พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบช.ภ.9 เป็นประธานพิธีปิดการอบรมพร้อมมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E. เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 183
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 245
พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบช.ภ.9 ร่วมติดตามคณะฯ พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 284
พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.9 ตรวจความพร้อมการซักซ้อมพิธีเดินสวนสนาม เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 359
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 ทำพิธีมอบบ้านจิตอาสาเพื่อผู้ยากไร้ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 212
พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.9 ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าคดีวิสามัญคนร้าย 7 คน เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 471
Open