ภารกิจผู้บังคับบัญชา

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู รอง ผบช.ภ.9 ตรวจเยี่ยม ภ.จว.พัทลุง พบ พล.ต.ต ณฐกรญ์ กาญจนาภรณ์ ผบก.ภ.จว.พัทลุง และกำลังพลในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 8
พล.ต.ต.เอกกฤต วิริยะภาพ ผบก.อก.ภ.๙ ประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) ครั้งที่ ๓๒๔/๒๕๖๖ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 0
พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ รอง ผบช.ภ.๙/ผู้แทน ภ.๙ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลมาเลเซีย เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 90
พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบ.กกล.ตร.จชต. ประชุมและหารือ กับ จนท.สมช. เรื่อง ปัญหาอุปสรรคของการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ จชต. ณ ห้องประชุมนันทเดช ชั้น 2 กกล.ตร.จชต. เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 94
พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ รอง ผบช.ภ.๙ ประชุมขับเคลื่อนงานของ ศปน.ตร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 105
พล.ต.ต.เอกกฤต วิริยะภาพ ผบก.อก.ภ.๙ ประชุมติดตามงานของฝ่ายอำนวยการ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 76
พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.กกล.ตร.จชต.(1) ตรวจเยี่ยม มว.ฉก.ยล.32 (เบตง) เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 64
พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. ประชุมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานด้านศูนย์สถิติและข้อมูล บก.สส.จชต. เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 84
พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู รอง ผบช.ภ.๙ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานกาชาดของ ตร.ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่๑/๒๕๖๖ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 49
พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ รอง ผบช.ภ.๙ เป็นประธานการประชุมคณะผู้ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 41
พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู รอง ผบช.ภ.๙ ระชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่อยู่ในกลุ่มอาวุโสร้อยละ ๓๓ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 73
พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงแผนบูรณาการในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 28
พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.๙ เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรม เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 16
พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.๙/ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธานประชุมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘ (รายจ่ายลงทุน) เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 17
พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู รอง ผบช.ภ.๙ ประชุมเพื่อหารือการดำเนินการในการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของ ตร เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 8

ติดต่อ

เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร. 074200666 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_ppr9@police.go.th

TAMBOL CHALUNG AMPHOE HADYAI CHANGWAT SONGKHLA 90110

Facebook  Youtube

Open