ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้น ขนาด ๓๐ ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ภ.๙ (ส่วนกลาง) จำนวน ๒ หลัง

เผยแพร่เมื่อ: 29 ตุลาคม 2561
เขียนโดย ตำรวจภูธรภาค 9 ฮิต: 867