ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ: 01 มีนาคม 2565
เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 ฮิต: 584

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 ตำรวจภูธรภาค 9  icon new 2

Attachments:
Download this file (ita.pdf)ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ[ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ]3918 kB
Open