ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ภ.9 (แห่งใหม่)

เผยแพร่เมื่อ: 20 เมษายน 2564
เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 ฮิต: 800

ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ภ.9 (แห่งใหม่)

Attachments:
Download this file (doc1.pdf)เอกสารแนบ2[เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)]320 kB
Download this file (doc2.pdf)เอกสารแนบ1[ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม]611 kB
Open