ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ภ.9 (แห่งใหม่)

เผยแพร่เมื่อ: 09 เมษายน 2564
เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 ฮิต: 623

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ภ.9 (แห่งใหม่) 

Open