ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง สภ.ชุมพล เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๓ 800
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๓ 659
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการสร้างเรือนแถวชั้นประทวน พร้อมค่าสาธารณูปโภคและถมดิน สภ.ปากรอ ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จว.สงขลา จำนวน 1 หลัง เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๓ 622
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๓ 965
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของจังหวัดชายแดนใต้ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 767
โครงการปรับปรุงอาคารบ้านพัก1 คูหา 10 ห้อง สภ.คลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๓ 823
โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นห้องประชุม สภ.ระโนด จังหวัดสงขลา เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๓ 968
สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๓ 543
สอบราคาจ้างปรับปรุงเรือนแถวสถานีตำรวจภูธรควนเนียง จังหวัดสงขลา เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๒ 600
ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 790
Open