ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 232
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 344
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 367
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 604
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน 1159
ขายทอดตลาด หอถังเหล็กทรงแชมเปญ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 897

หน้าที่ 2 จาก 2

Open