ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 126
ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 130
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 191
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 247
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 458
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน 1055
ขายทอดตลาด หอถังเหล็กทรงแชมเปญ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 799
Open