ข่าวประชาสัมพันธ์

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่พึงได้รับ กรณีข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.๙ เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

เผยแพร่เมื่อ: 30 เมษายน 2561
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 1944