ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ: 14 ธันวาคม 2560
เขียนโดย ตำรวจภูธรภาค 9 ฮิต: 2480

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

Open